Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.

Hoe werkt Bioresonantie?

Bioresonantie therapie (BRT) is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke  trillingsfrequentie  van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Volgens de beoefenaars van bioresonantie kan deze verstoring met bioresonantie-apparaten worden vastgesteld. Afhankelijk van de richting van bioresonantie kan een verstoring hersteld worden met bioresonantie-apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Soms wordt dit gedaan in combinatie met een al dan niet homeopathisch medicijn.

Bij de behandeling met het Asyra Pro systeem worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende frequenties gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegen koppelen.

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden gemeten, die via een kabel die met de Asyra zijn verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en weer naar de cliënt worden teruggestuurd.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

De verschillende bioresonantie-apparaten werken doorgaans met elektroden die de patiënt vasthoudt of die op specifieke punten op het lichaam worden gezet. Soms wordt de huidweerstand gemeten, soms trillingen. De behandeling is volkomen pijnloos.

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Asyra Pro heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.

De testgebieden omvatten:

 • Energetische status van veertig belangrijke organen
 • Voedingsbeoordeling
 • Verstoringen in het metabolisme
 • Gebitsprofiel
 • Hormoonprofiel
 • Parasieten en infecties
 • Bacteriën, o.a. Borrelia
 • Toxiciteit
 • Gevoeligheid voor fenolen
 • Mentruatie- en menopauzeproblemen
 • Emotionele stressfactoren
 • Sporenelementen
 • Wervelkolomprofiel
 • Miasme-invloed (erfelijke belasting)
 • TMJ-stress
 • Aangeboren invloeden
 • Verstoringen in de neurotransmitters
 • Omgevingsgevoeligheid
 • Gevoeligheid voor voedsel
 • Vitamines en mineralen
 • Schedelnaden
 • Dentale oorzakelijkheid
 • Kruiden
 • Zware metalen
 • NAET
 • en nog veel meer

Wil jij weten wat bioresonantie voor jou zou kunnen betekenen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak of lees onze reviews!