Wat is bioresonantie: volgens de beoefenaars van bioresonantie wordt gesteld dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft (=radionica). Elk wezen met een zenuwstelsel wekt zeer lage elektrische stromen op om signalen te versturen. Deze trilling kan verstoord zijn. Ik bepaal hiermee op een alternatieve manier in welke hoek we het ontstaan van de klachten kunnen zoeken. De theorieën achter bioresonantie is niet wetenschappelijk onderbouwd en is ook geen manier om een diagnose te stellen. Desalniettemin wordt bioresonantie toegepast door verschillende artsen en therapeuten. 

 

Wat is epigenetisch: Elke cel in je lichaam heeft intern geheugen; ze weet welke taken ze moet uitvoeren en welke bouwstenen ze ervoor nodig heeft. Het DNA bepaalt de maximale mogelijkheden van je lichaam. Je levensstijl en je leefomgeving bepalen wat je werkelijk gebruikt van die mogelijkheden. Hier komt epigenetica om de hoek kijken. Of een cel wel of niet actief is, is afhankelijk van processen in je lichaam die vervolgens weer afhankelijk zijn van jouw leefstijl. Wanneer ik mijn genen aan dezelfde (epigenetische) factoren blootstel als mijn ouders ontwikkel ik allicht dezelfde problemen. Dit is epigenetica.

De EMB test is een combinatieconsult waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch) verhaal van de patiënt. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Ongeveer 70-80% van de patiënten merken verbetering op; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld b12 supplement bij een b12 deficiëntie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Bloedonderzoek: via een gerenommeerd laboratorium laten we je bloed testen op 34 markers, o.a. ontstekingswaarden, Vitamine B12 en D status. De uitslagen komende van dit lab worden tevens in de gezondheidszorg geaccepteerd. Mocht er een afwijking zijn kan ik je doorverwijzen naar een arts. Bij een arts kun je geen algemene controle-bloedtest doen. Je bent dus gebonden aan een externe partij die je dan ook zelf dient te betalen. Ook de kosten van poeponderzoeken en bloedonderzoeken via een arts moet je vaak zelf betalen of gaan via je eigen risico.

 

 

MEDISCHE CHECK-UP ALGEMEEN EN UITGEBREID BLOEDONDERZOEK 

ALGEMEEN BLOEDONDERZOEK 

 • ALAT – Leverfunctie
 • Albumine – Nierschade?
 • Alkalische Fosfatase – Lever, botschade, galwegen
 • ASAT – Leverfunctie
 • Basofiele granulocyten (bloedbeeld)
 • Calcium – Botontkalking
 • Cholesterol Totaal – Grootste veroorzaker hart- en vaatziekte
 • Cholesterol /HDL ratioTijdelijk met gratis Nierfunctie GFR-berekening
 • Cholesterol LDL/HDL risico index
 • CK – (creatine-kinase) Spierschade
 • Creatinine – Nierfunctie  
 • Eiwit totaal – Lever, nieren, darmen
 • Erythrocyten (rode bloedcellen, opnemen van zuurstof, bloedbeeld)
 • Eosinofiele granulocyten (bloebeeld)
 • Gamma GT – Leverfunctie
 • HbA1c – Diabetes (kijkt naar gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen maanden ipv momentopname zoals glucose)
 • HDL -goed cholesterol 
 • Hematocriet (bloedbeeld)
 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede – Algemene moeheidsklachten
 • Ijzer (bloedarmoede)
 • LDL cholesterol – slecht cholesterol  Aderverkalking?
 • Leucocytendifferentiatie: neutrofiele, lymfocyten, monocyten, eosinofiele, basofiele, staafkernige
 • Leucocyten – Witte bloedcellen
 • Lymfocyten (bloedbeeld)
 • Natrium –  Vochtbalans in het lichaam
 • Neutrofiele granulocyten (bloedbeeld)
 • Monocyten (bloedbeeld)
 • Triglyceriden – Opgenomen vet gehalte – Aderverkalking?
 • Trombocyten (Bloedplaatjes, bloedstolling)
 • Ureum – Nieren
 • Urinezuur -gewrichtsontstekingen (jicht),  stofwisselingsziekten

BIJ UITGEBREID EXTRA:

 • Vitamine D (Vitamine D 25-OH)
 • Vitamine B12 (HOLO)
 • CPR ontstekingswaarden
 • TSH Schildklierfunctie